Kontaktperson/Mentor

Jeg tilbyder målrettede

§52 og §54 kontaktpersonsopgaver

Jeg kan yde støtte til unge eller hele familien, som tilrettelægges efter behov. Det kan spænde fra et begrænset behov til fx skolevægring til en mere omfattende støtte. Overordnet er fokusset på at støtte den unge i at håndtere dagligdagens udfordringer og udvikle den unge til at blive bevidst om egne evner og muligheder. 

Jeg vægter matchet mellem mig og den unge højt, da det giver det bedste fundament for den bedste udvikling.

Alle forløb sammensættes i tæt samarbejde og efter overensstemmelserne med den gældende handleplan. Efter aftale med sagsbehandler udarbejdes der løbende statusrapporter, hvor indsatsens effekt i forhold til målene beskrives. 

Min passion er udvikling for den unge og dennes familie, og jeg brænder for at finde en god løsning for mine klienter. Derfor går jeg altid lige den tand længere for at komme i mål. 

Kontaktperson/Mentor

§54 kontaktpersonsopgaver

Er du forældre til et anbragt barn, har du et krav på at få tilkendt en §54 støtteperson, som kan hjælpe dig? Det er svært nok at skulle undvære sit barn. Og endnu sværere, hvis man ikke har nogen at snakke med om det. En, som kan forstå dig, og en, der kan tolke, hvad kommunen siger, og tolke, hvad opholdsstedet siger og gør.

Jeg er med dig hele vejen. Nogle gange oplever du, at kommunen taler i et sprog, der kan være svært at forstå. Jeg tager med dig til statusmøder, oversætter samt stiller de rigtige spørgsmål, så du bliver hørt og holder styr på aftalerne. Derudover taler jeg med dig før og efter mødet. Jeg gør sådan, at du føler dig hørt, set og forstået.

Min baggrund fra dels at arbejde på et opholdssted og arbejde i et børne- og familiecenter hos en kommune har givet mig den nødvendige indsigt i anbringelser. Du skal ikke selv betale for en §54 støtte. Det gør din kommune.

For mig er du som menneske vigtigere end systemet og paragrafer. 

Scroll to Top