PRIVATLIVSPOLITIK

I overensstemmelse med GDPR-lovgivningen, er den fungerende privatlivspolitik:

Når du kontakter mig via min kontaktformular, afgiver du dine personlige oplysninger såsom e-mail og dit telefonnummer. Disse oplysninger bliver hos mig i den tid, vi har kontakt og har et forløb sammen og videregives aldrig til tredjepart, med mindre andet er aftalt.

Personoplysninger og noter fra sessionerne opbevares fortroligt og utilgængeligt for uvedkommende. Fakturaer opbevares i fem år iht. Bogføringsloven og destrueres herefter.

Det er altså udelukkende de personlige oplysninger, du selv afgiver, som bliver indsamlet og intet andet. Du har derfor fuld kontrol over, hvilke af dine oplysninger, jeg har adgang til.

 

DET MED SMÅT

Ifølge persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller den data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1

Hvis du ønsker at ændre i dine personlige oplysninger eller trække dit samtykke tilbage, kan du altid kontakte mig på: kontakt@metteejsing.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide, hvilke oplysninger, jeg ligger inde med.

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personlige oplysninger, kan det gøres ved at kontakte Datatilsynet på telefon 3319 3200 eller på mail dt@datatilsynet.dk.

Scroll to Top